Key HSR Routes in 4×4 Network

The following lines are part of the key 4×4 HSR route system, made up of four north-south and four east-west lines.

Key North-South HSR Lines
Beijing-Shanghai HSR via Ji’nan and Nanjing
Beijing-Hong Kong HSR via Shijiazhuang, Zhengzhou, Wuhan, Changsha, Guangzhou, and Shenzhen
Please note that the part from Shenzhen North to Hong Kong, has not yet opened
Beijing-Harbin HSR via Shenyang, Changchun, and Harbin
Please note that the part from Beijing to Shenyang has not yet been completed
Hangzhou-Shenzhen (SE Coastal) HSR via Fuzhou and Xiamen

Key East-West HSR Lines
Qingdao-Taiyuan HSR via Ji’nan and Shijiazhuang
Please note that the part from Ji’nan to Shijiazhuang has not yet been completed
Xuzhou-Lanzhou-Ürümqi HSR via Zhengzhou, Xi’an, Baoji, Lanzhou, and Xining
Please note: the Xuzhou-Zhengzhou and Baoji-Lanzhou parts are being built
Shanghai-Wuhan-Chengdu HSR via Nanjing, Hefei, Yichang, and Chongqing
Shanghai-Kunming HSR via Hangzhou, Nanchang, Changsha, and Guiyang
Please note that the part from Guiyang to Kunming has not yet been completed

Connection Lines
Tianjin-Qinhuangdao HSR linking Beijing-Shanghai and Beijing-Harbin HSRs via Qinhuangdao