Railway Stations in Hebei

Provincial capital of Hebei: Shijiazhuang

 • Shijiazhuang Railway Station 石家庄站
  Beijing-Guangzhou, Shijiazhuang-Ji’nan, and Shijiazhuang-Taiyuan HSR lines
  Beijing-Guangzhou Railway
  Shijiazhuang Metro Line 3

 • Shijiazhuang North (Shijiazhuangbei) Railway Station 石家庄北站
  Shijiazhuang-Taiyuan, and Shijiazhuang-Dezhou Railways
  Metro link planned

 • Shijiazhuang East (Shijiazhuangdong) Railway Station 石家庄东站
  Shijiazhuang-Ji’nan HSR
  Shijiazhuang Metro Line 1

Other Key Cities in the province of Hebei